Logo van Klinkenberg schoenen
Boven € 50,- gratis verzenden en retour binnen Nederland
Gratis verzending naar België

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al uw orders voor artikelen die u worden aangeboden op of via de webshop van Klinkenberg Schoenen (hierna in deze Algemene Voorwaarden genoemd; de “artikelen”).

2. Orders

Alle orders worden geplaatst onder voorbehoud van aanvaarding door Klinkenberg Schoenen. Enkel bij aanvaarding door Klinkenberg Schoenen via een orderbevestiging wordt de overeenkomst gesloten. Klinkenberg Schoenen behoudt zich het recht voor om alle orders volledig of gedeeltelijk te verwerpen of om een maximum orderbedrag toe te passen. Alle orders voor producten worden geplaatst onder voorbehoud van beschikbaarheid van voorraad.

3. Leveringen

Wij leveren binnen 1-2 werkdagen het grootste deel van de artikelen. Als artikelen een langere levertijd hebben zal de koper via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden. Uiterlijk zal het product binnen 10 werkdagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 10 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

Verzendingen binnen Nederland en België zijn gratis. Er geldt wel een minimum bestelbedrag vanaf € 50, – onder dit bedrag zijn er geen bestellingen mogelijk. Bij verzending naar Duitsland zijn de verzendkosten € 10, -.

4. Betalingsmogelijkheden

De koper kan betalen via Mollie Ideal en/of creditcard. Indien u voor Ideal gekozen heeft volgt er een vervolgscherm naar Ideal, daar kunt u kiezen voor uw bank om direct veilig online te kunnen betalen. Kiest u voor creditcard dan komt er een vervolgscherm om direct met uw creditcard veilig online te betalen. U kunt ook betalen met een bankoverschrijving. Voor deze methode dient u via mail of telefonisch met ons contact op te nemen, geef ons de fabrikantcode door en uw maat. Wij verstrekken u dan onze Iban gegevens, waarmee u de bankoverschrijving kan voltooien. Wanneer de betaling voor ons zichtbaar is zullen we de schoenen direct naar u opsturen.

Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlandse recht van toepassing. Alle prijzen staan vermeld in euro’s en zijn inclusief BTW. De orderbevestiging komt via de email. Het is daarom belangrijk dat u het goede e-mailadres opgeeft. Via de orderbevestiging geven wij aan dat de bestelprocedure succesvol is verlopen en dat wij uw order hebben ontvangen.

5. Retourneren & ruilen nieuwe artikelen

U hebt een zichttermijn van 14 dagen, vanaf de dag na ontvangst door of namens de koper. U heeft het recht om binnen deze termijn zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Klinkenberg Schoenen, Nieuwendijk 24, 5662 AE Geldrop, info@klinkenbergschoenen.nl, via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post of via e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.“

U kunt het artikel zenden naar Klinkenberg Schoenen, Nieuwendijk 24, 5662 AE Geldrop, de kosten voor retourzending zijn binnen Nederland gratis. Vanuit andere landen zijn de kosten voor uw rekening.

Retour zenden: Na ontvangst en controle van de retourzending wordt het aankoopbedrag door Klinkenberg Schoenen terugbetaald aan de koper binnen 10 werkdagen.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.

Bij ruilverzoek duidelijk het nieuwe artikel vermelden. Verschillen in aankoopbedrag tussen het teruggestuurde en opnieuw bestelde artikel worden teruggestort of verrekend. Ondanks onze uiterste zorg en controle kan het gebeuren dat u na aankoop een materiaal of productiefout ontdekt. Klinkenberg Schoenen raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden. Ook dan staat Klinkenberg Schoenen voor u klaar in de winkel of via email info@klinkenbergschoenen.nl. Gebruikte (gedragen) artikelen uit de winkel of webshop die een materiaal of productiefout hebben kunt u ook retour zenden.

De algemene garantie is alleen geldig met bon/betalingsbewijs en binnen 6 maanden na aankoop. Gebreken die niet door slijtage veroorzaakt zijn worden vakkundig gerepareerd of indien reparatie niet mogelijk is krijgt u een vervangend paar of in overleg (een deel van het) geld terug. Klachten die wij niet kunnen vergoeden zijn; slijtage van zolen en hakken, kapotte ritsen en andere door een verkeerd gebruik veroorzaakte gebreken, die de verkoper niet verwijtbaar zijn. “De garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.”

6. Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Prijzen worden niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen aanleiding geven tot verhoging. Klinkenberg Schoenen is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van programmeerfouten in haar website.

7. Geschillenregeling

1. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@klinkenbergschoenen.nl. Uiterlijk binnen 14 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

2. Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van € 25, – klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.

3. Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

8. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

9. Copyright

Alle rechten voorbehouden. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hard copy zonder schriftelijke toestemming van Klinkenberg Schoenen. Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site. Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van , tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Klinkenberg Schoenen is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

10. Privacyregelement

Klinkenberg Schoenen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Klinkenberg Schoenen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Klinkenberg Schoenen gebruikt persoonlijke gegevens om de volgende diensten te leveren:
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Klinkenberg Schoenen of door ons zorgvuldig geselecteerde derden, invordering van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Klinkenberg Schoenen verstrekt geen gegevens aan derden waardoor. Uw privacy in het geding komt. Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail info info@klinkenbergschoenen.nl aan ons bevestigen.

Klinkenberg Schoenen VOF
Handelsnaam: Klinkenberg Schoenen
Nieuwendijk 24
5662 AE Geldrop
T: +31 (0)40 2853340
E: info@klinkenbergschoenen.nl

Bankrekeningnummer: NL18RABO0300300867
KvK-nummer: 61717525
BTW-nummer: NL854459601B01

Open chat
1
Hulp nodig?
Hallo,
Hoe kunnen wij je helpen?